Logo of Rekentool functiemix VO

Rekentool functiemix VO

Welkom bij de rekentool functiemix VO!

De rekentool functiemix biedt scholen in het voortgezet onderwijs ondersteuning bij het maken van keuzes ten aanzien van de functiemix.

Schoolbesturen en P(G)MR'en kunnen op deze website hun rekentool per brin-nummer downloaden. De website biedt verder meer informatie over het tot stand komen van de rekentool, hoe u de tool kunt gebruiken en wanneer de tool aanleiding is voor het maken van maatwerkafspraken.

De rekentool is ontwikkeld in tripartiet verband door het Ministerie van OCW, de VO-raad, de onderwijsvakbonden AOb, CNVO en FvOv met ondersteuning van CentERdata. Het rekenmodel is getest door een aantal scholen. Meer informatie over hun ervaringen bij het gebruik van de tool leest u onder meer informatie.

Let op: de rekentool is in april 2014 ontwikkeld met de toen meest recente gegevens. Situaties bij individuele scholen kunnen sindsdien veranderd zijn. Die veranderingen zijn niet verwerkt in de rekentool.